WatZr-LogoColofon

Wie zijn we

De WatZr-campagne is een initiatief van Samen blauwgroen, een netwerkorganisatie van de achtentwintig gemeenten in het Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN. Samen werken we aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten van WatZr. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van WatZr.

De zorg voor deze website

WatZr besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. WatZr behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. WatZr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. WatZr aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Redactie website
De redactie van deze website is in handen van WatZr.nl

Vormgeving- bouw website / Web design
Beautiful Minds

Hitte-stress

We hebben steeds vaker te maken met hittestress. Dan is het zo heet dat mensen en dieren er last van krijgen.

Gelukkig is er ook goed nieuws: jij kunt helpen! Met simpele acties in en om je huis kun je het risico op hittestress en droogte verminderen.

WatZr je ook mee?

Wat is een watZr?

Een watZr is een kleine en simpele actie in en om je huis, die het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress vermindert. Daarmee draag je bij aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

Kleine actie, groot effect!

Meer watZrs vind je ook op instagram.