WatZr-LogoBen je partner van de watZr campagne? Download dan de toolkit en help mee om inwoners te motiveren dat ze gaan watZren.

Toolkit
partners

Hittegolven, enorme plensbuien of juist lange droge periodes. We hebben steeds vaker te maken met extreem weer. En dat zorgt steeds vaker voor overlast. Te veel of juist te weinig water, droogte en hittestress. Ook bij jou in de straat. Gemeenten en waterschappen doen daar van alles aan, maar kunnen het niet alleen. Jij kunt ook helpen, met WatZrs: kleine en simpele acties in en om jouw huis.

Dat is de boodschap van alle gemeenten in Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap en PWN. We willen dat iedere inwoner dit jaar minimaal één maatregel neemt, in en om het eigen huis, die het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verkleint. En zo’n maatregel noemen we dus: een watZr.

De WatZr
Toolkit

Alle onderdelen van de toolkit als ZIP file (43MB)

Hoe schrijf je watZren?

WatZren is een nieuw werkwoord. Een watZr doe je. Dus ik watZr, jij watZrt en wij watZren. En alles in de campagne is watZren: watZr-woensdag, watZr-patZr en watZr-straat.

WatZr je ook mee?

 

Hier kunnen de afzonderlijke onderdelen uit de toolkit gedownload worden

WatZr Toolkit Instructie

Alleen de instructie als PDF file (2MB)

Green graffiti

Met green graffiti kan je een watZr afdrukken op de straat. Iedereen op de stoep kan de boodschap lezen, die met water en een hogedrukspuit is aangebracht door de stoep schoon te spuiten. 

Print je watZr

Heb je een regenton of een geveltuin gewatZrd? Of heb je tegels vervangen voor planten? Als je iets gewatZrd hebt, laat het iedereen weten met een poster voor je raam.

Advertentie

In lokale en regionale media worden watZr-advertenties gepubliceerd. Een advertentie gaat altijd over watZren, met 1 maatregel die inwoners kunnen doen, in en om hun huis.

Vlaggen & banieren

Bewoners kunnen in de straat laten zien dat ze samen watZren met vlaggen en banieren. Je mag zelf kiezen welke vlaggen je gebruikt.

Affiches & posters

Op straat kan je de 4 watZr-affiches tegenkomen. In Abri’s, op driehoeksborden of andere plekken. Elk thema heeft een eigen affiche en boodschap. Er zijn 8 ontwerpen.

Logo’s

Deze campagne heeft een herkenbaar merkbeeld. Het logo is er in diverse kleuren, en het mag met of zonder slogan gebruikt worden. WatZr je ook mee?

Deel de toolkit