WatZr-LogoReglement prijsvraag

De WatZr-campagne is een initiatief van Samen blauwgroen, een samenwerking van 27 gemeenten in Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Samen werken we aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

Deelname aan deze watZr-Winactie is mogelijk door inzending via het aanmeldformulier op watzr.nl/prijsvraag. Door de inzending te versturen gaat de deelnemer akkoord met de in dit reglement opgenomen voorwaarden van de winactie.

Organisatie

De organisatie is in handen van de werkgroep WatZr, bestaande uit medewerkers van deelnemende organisaties; regiovertegenwoordigers van 27 gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het PWN hierna te noemen ‘Organisator’.

Winactie

 1. De jury bepaalt de winnaar van de winactie; zij opereert binnen de kaders van deze winactie onafhankelijk.
 2. Sluitingsdatum voor het insturen van jouw watZr-idee is 16 mei 2022
 3. Winnaars worden telefonisch of per e-mail door de Organisator op de hoogte gebracht.
 4. De prijs is de uitvoering van jouw watZr idee door een erkend hovenier (De dag van uitvoering stemt de Organisator af met de betreffende winnaars.
 5. Organisator bepaalt de samenstelling van de jury.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname staat open voor iedereen die woonachtig is in het Hollands Noorderkwartier van de Provincie Noord-Holland binnen de postcode gebieden:1400 t/m 1949, 1960 t/m 1969 en 1120, 1121, 1127, 1130, 1131, 1132, 1135, 1140, 1141, 1145, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156
 2. Deelname is gratis
 3. Deelname kan op elk moment ingetrokken worden, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. De inzending is voorzien van naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.
 5. Organisator zal verkregen gegevens uiterlijk 1 juli 2022 verwijderen uit haar systeem.
 6. De bij Organisator bekende naam én voornaam van de winnaars wordt op alle (social) mediakanalen van watZr gepubliceerd tot uiterlijk 1 maart 2023.
 7. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s)/voogd te hebben verkregen voor deelname aan deze winactie.
 8. Deelnemer dient te allen tijde te controleren of de ingevulde gegevens correct zijn.
 9. Inzendingen hebben betrekking op eigen perceel of directe omgeving.
 10. Het recht op de gewonnen prijs vervalt op het moment dat de Organisator binnen 7 dagen na bekendmaking geen contact heeft kunnen leggen met deze winnaar(s).
 11. Winnaars kunnen hun prijs niet omzetten in geld, of enige andere wijze van diensten of goederen.
 12. Uitgesloten van deelname zijn:
  • Medewerkers werkgroep WatZr
  • Gezins-/ familieleden van bovengenoemde partij
  • Alle inzendingen die ná sluitingsdatum ontvangen zijn
  • Inzendingen vanaf postbusadressen of niet herleidbare dan wel onbestelbare woonadressen.
 13. Eventuele vragen of opmerkingen over (het verloop van) deze winactie kunnen worden gesteld door middel van een e-mail naar: info@watzr.nl.

  Schade

 14. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze winactie.
 15. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit deze winactie.