WatZr-LogoGooi geen rommel op straat. Blikjes, plastic zakjes en andere spullen kunnen via de putjes in het riool belanden en verstoppingen veroorzaken.

WatZr
je rommel

.

Vervuiling in harkrooster RZWI

Vervuiling in harkrooster, RZWI (rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Verstopte pomp in woonwijk

Verstopte pomp in woonwijk.

Wat is het riool?

Het riool is het hele stelsel van buizen (riolen), putten en pompen (gemalen) onder de grond. Het voert op een veilige manier ons afvalwater van keukens, toiletten en badkamers, hemelwater (regen en andere neerslag) en grondwater af. Het rioolgemaal pompt het afvalwater naar het eindgemaal, waar al het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt. Het afvalwater wordt gezuiverd voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.


Waarom raakt het riool verstopt?

Het riool biedt dus ruimte voor afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater. Maar helaas spoelen we vochtige doekjes door het toilet en restjes vet en olie door de afvoer. En we gooien vuil op straat, dat via de putjes in het riool komt. Daar zijn de leidingen, pompen en zuiveringsinstallaties niet voor bedoeld. Samengeklonterde vochtige doekjes met vet en het vuil van de straat zorgen overal voor problemen. Bij de pompen komt alles samen. Als gevolg kunnen meerdere pompen het begeven. Dan zitten huizen aan het rioleringsstelsel een tijd zonder afvoer en kan wateroverlast ontstaan op straat.

Vet in rioolgemaal

Vet in rioolgemaal.

Deel deze WatZr